Din integritet är ytterst viktig för oss. På www.truestorysport.com har vi största respekt för din önskan att skydda dina personuppgifter online. Innan vi går in på detaljer, här är de grundläggande principerna:

Vi ber dig inte om personlig information om vi inte verkligen behöver den för att utföra dina beställningar och tillhandahålla våra tjänster
Vi delar inte din personliga information med någon förutom för att följa lagen, utveckla våra produkter och tjänster eller skydda våra rättigheter.
Vi lagrar inte personlig information på våra servrar såvida det inte krävs för den löpande driften av vår onlinebutik eller för att utföra dina beställningar.

Nedan finns vår integritetspolicy som innehåller och beskriver dessa principer i detalj. Om du har frågor om att radera eller rätta dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@truestorysport.com. Det är www.truestorysport.coms policy att respektera din integritet angående all information vi kan samla in när vi driver vår webbplats.

Hänvisningar i denna integritetspolicy till "TRUE STORY", "vi", "vår" eller "oss", är till TRUE STORY LTD och hänvisningar till "kund", "du" eller "din" är till den person som köper TRUE STORY produkter, skapar kundkontot eller surfar på vår webbplats på https://www.truestorysport.com

Denna integritetspolicy beskriver hur och när vi samlar in, använder och delar information när du besöker vår webbplats köper en vara från oss, kontaktar oss eller på annat sätt använder våra tjänster via vår webbplats eller dess relaterade webbplatser och tjänster. Vår policy uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 ("GDPR").

VILKA DATA SAMLAR VI IN?

Personlig identifieringsinformation: för att fullgöra din beställning måste du ge oss viss information, såsom ditt namn, e-postadress, postadress, betalningsinformation och detaljerna för produkten du beställer.
Du kan också välja att ge oss ytterligare personlig information (till exempel för en anpassad beställning), om du kontaktar oss direkt eller i kommentarsfältet när du gör din beställning.
Cookie-ID:n*

HUR SAMLAR VI IN DINA UPPGIFTER?

Du förser TRUE STORY direkt med det mesta av den data vi samlar in. Vi samlar in och behandlar data när du:

Registrera dig online eller beställ någon av våra produkter eller tjänster;
Fyll i en kundundersökning frivilligt eller lämna en feedback på någon av våra anslagstavlor eller via e-post;
Prenumerera på vårt nyhetsbrev;
Använd eller se vår webbplats via din webbläsares cookies.

VARFÖR BEHÖVER VI DINA DATA OCH HUR ANVÄNDER VI DEN?

Vi förlitar oss på ett antal rättsliga grunder för att samla in, använda och dela dina uppgifter, inklusive:

Vid behov för att tillhandahålla våra tjänster, till exempel när vi använder din information för att utföra din beställning, för att lösa tvister, för att hantera ditt konto eller för att tillhandahålla kundsupport;
Om det är nödvändigt för att följa en rättslig skyldighet eller domstolsbeslut eller i samband med ett rättsligt anspråk, såsom att behålla information om dina köp om det krävs enligt skattelagstiftningen;
För att tillhandahålla samlad statistik om besökarna på TRUE STORY-webbplatsen.
I marknadsföringssyfte, så att vi kan informera dig om specialerbjudanden på andra produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Du har rätt att när som helst hindra TRUE STORY från att kontakta dig i marknadsföringssyfte. Om du inte längre vill bli kontaktad i marknadsföringssyfte, vänligen avregistrera dig från relevanta e-postlistor eller kontakta oss på info@truestorysport.com

DATADELNING OCH UTSLÄPPANDE

Vi delar dina personuppgifter av mycket begränsade skäl och under begränsade omständigheter, enligt följande:

Tjänsteleverantörer: vi anlitar vissa betrodda tredje parter för att utföra funktioner och tillhandahålla tjänster till vår butik, såsom leveransföretag. Vi kommer att dela din personliga information med dessa tredje parter, men endast i den utsträckning det är nödvändigt för att utföra dessa tjänster.
Företagsöverföringar: om vi säljer eller slår samman vår verksamhet kan vi komma att avslöja din information som en del av den transaktionen, endast i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.
Efterlevnad av lagar: vi kan samla in, använda, behålla och dela din information om vi i god tro anser att det rimligen är nödvändigt att:
1. Svara på juridisk process eller på begäranden från myndigheter;
2. Genomdriva våra avtal, villkor och policyer;
3. Förebygga, undersöka och ta itu med bedrägerier och annan olaglig aktivitet, säkerhet eller tekniska problem;
4. Skydda våra kunders eller andras rättigheter, egendom och säkerhet

DATABEVARING

Vi behåller din personliga information endast så länge som det är nödvändigt för att ge dig våra tjänster och enligt beskrivningen i vår integritetspolicy.

Vi kan dock också behöva behålla denna information för att följa våra lagliga och regulatoriska skyldigheter, för att lösa tvister och för att upprätthålla våra avtal. Vi behåller i allmänhet dina uppgifter i tre år.

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER FÖR DATASKYDD?

TRUE STORY vill vara säker på att du är fullt medveten om dina dataskyddsrättigheter.

Om du bor i vissa territorier, inklusive EU, har du ett antal rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Även om vissa av dessa rättigheter gäller generellt, gäller vissa rättigheter endast i vissa begränsade fall. Vi beskriver dessa rättigheter nedan:

Åtkomst: du kan ha rätt att få tillgång till och få en kopia av de personuppgifter vi har om dig genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna. Vi kan ta ut en liten avgift för denna tjänst.
Ändra, begränsa, ta bort: du kan också ha rätt att ändra, begränsa vår användning av eller radera din personliga information. I frånvaro av exceptionella omständigheter (som där vi är skyldiga att lagra data av juridiska skäl) kommer vi i allmänhet att radera din personliga information på begäran.
Ändra, begränsa, ta bort: du kan också ha rätt att ändra, begränsa vår användning av eller radera din personliga information. I frånvaro av exceptionella omständigheter (som där vi är skyldiga att lagra data av juridiska skäl) kommer vi i allmänhet att radera din personliga information på begäran.
Du har rätt att begära att TRUE STORY korrigerar eller kompletterar all information som du anser är felaktig eller ofullständig.
Du kan invända mot:
1. Vår behandling av en del av din information baserat på våra legitima intressen;
2. Ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss efter att du har gett ditt uttryckliga samtycke att ta emot dem.
I sådana fall kommer vi att radera din personliga information om vi inte har tvingande och legitima skäl att fortsätta använda den informationen eller om det behövs av juridiska skäl.

SMÅKAKOR

Liksom de flesta webbplatsoperatörer samlar www.truestorysport.com in icke-personligt identifierande information av det slag som webbläsare och servrar vanligtvis gör tillgängliga, såsom webbläsartyp, språkinställning, hänvisningswebbplats och datum och tid för varje besöksbegäran. . Detta görs genom att använda cookies. En cookie i sig är en liten datafil som lagras på din dator för att hålla reda på dina aktiviteter medan du besöker vår webbplats och för att kunna känna igen din dator i framtiden. Cookies är nödvändiga för att få webbplatsen att fungera och hjälpa oss att få en överblick över ditt webbplatsbesök, vilket gör att vi hela tiden kan optimera och anpassa webbplatsen för att passa dina behov och intressen. Till exempel registrerar cookies innehållet i din korg, språk- och valutapreferenser och inloggningsaktivitet på vår webbplats. Cookies hjälper oss att mäta webbplatstrafik och denna data används för marknadsföringsändamål av parter som annonserar för oss för att rikta in annonser som är mest relevanta för dig.

AGGREGERAD STATISTIK

TRUE STORY kan samla in statistik om beteendet hos besökare på sin webbplats. Övervaka till exempel de mest populära eller mest visade produkterna. TRUE STORY kan visa denna information offentligt eller tillhandahålla den till andra. TRUE STORY avslöjar dock inte personligt identifierande data såvida vi inte har tvingande och legitima skäl att avslöja det (se avsnittet "DATADELNING OCH UTSLÄPPANDE" ovan).

ÄNDRINGAR AV VÅR SEKRETESSPOLICY

TRUE STORY håller sin integritetspolicy under regelbunden översyn och lägger ut eventuella uppdateringar på denna webbsida. Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 20 december 2022.

HUR MAN KONTAKAR OSS

Om du har några frågor, kommentarer och förfrågningar angående denna integritetspolicy, eller om du vill utöva någon av dina dataskyddsrättigheter, vänligen kontakta oss på vår e-post: info@truestorysport.com